forbot
Rehab Ekspert, OOO
PREMIUM_BUSINESS
Rehab Ekspert, OOO
PREMIUM_BUSINESS
  • Rehab Ekspert, OOO
Quầy trưng bày
Hàng dệt kim nịt bó trị liệu
Hàng dệt kim nịt bó trị liệu
1121.49 UAH
Hàng dệt kim nịt bó trị liệu
Hàng dệt kim nịt bó trị liệu
1200.46 UAH
Giường chuyên dụng
Giường chuyên dụng
18164.91 UAH
Máy đo hàm luợng glucose trong máu
Máy đo hàm luợng glucose trong máu
563.46 UAH
Tất bó ống chân
Tất bó ống chân
1121.49 UAH
Xe lăn
Xe lăn
14216.02 UAH
Xe lăn
Xe lăn
12636.46 UAH
Hàng hóa chăm sóc sức khỏe
Hàng hóa chăm sóc sức khỏe
394.89 UAH
Giường chuyên dụng
Giường chuyên dụng
17375.13 UAH
Các chất giàu oxy
Các chất giàu oxy
18006.96 UAH
Xe nâng cho người khuyết tật
Xe nâng cho người khuyết tật
44227.61 UAH
 Thuê, cho thuê xe lăn
 Thuê, cho thuê xe lăn
Hàng dệt kim nịt bó trị liệu
Hàng dệt kim nịt bó trị liệu
Hàng dệt kim nịt bó trị liệu
Hàng dệt kim nịt bó trị liệu
Giường chuyên dụng
Giường chuyên dụng
Máy đo hàm luợng glucose trong máu
Máy đo hàm luợng glucose trong máu
Tất bó ống chân
Tất bó ống chân
Xe lăn
Xe lăn
Xe lăn
Xe lăn
Hàng hóa chăm sóc sức khỏe
Hàng hóa chăm sóc sức khỏe
Giường chuyên dụng
Giường chuyên dụng
Các chất giàu oxy
Các chất giàu oxy
Xe nâng cho người khuyết tật
Xe nâng cho người khuyết tật
 Thuê, cho thuê xe lăn
 Thuê, cho thuê xe lăn
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Kiev,  01103,  st. Kikvidze, house 6-A, office 6

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh doanh
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh tế đối ngoại
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Trang web:
Trang web:
WhatsApp:
+380505676424
Viber:
+380505676424
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Hàng dệt kim nịt bó trị liệu
Đang có sẵn
1121.49 UAH(35.50 EUR)
Nhóm: Hàng dệt kim nịt bó trị liệu
Hàng dệt kim nịt bó trị liệu
Đang có sẵn
1200.46 UAH(38 EUR)
Nhóm: Hàng dệt kim nịt bó trị liệu
Giường chuyên dụng
Đang có sẵn
18164.91 UAH(575 EUR)
Nhóm: Giường chuyên dụng
Máy đo hàm luợng glucose trong máu
Đang có sẵn
563.46 UAH(19 EUR)
Nhóm: Máy đo hàm luợng glucose trong máu
Tất bó ống chân
Đang có sẵn
1121.49 UAH(35.50 EUR)
Nhóm: Tất bó ống chân
Xe lăn
Đang có sẵn
14216.02 UAH(450 EUR)
Nhóm: Xe lăn
Xe lăn
Đang có sẵn
12636.46 UAH(400 EUR)
Nhóm: Xe lăn
Hàng hóa chăm sóc sức khỏe
Đang có sẵn
394.89 UAH(12.50 EUR)
Nhóm: Hàng hóa chăm sóc sức khỏe
Giường chuyên dụng
Đang có sẵn
17375.13 UAH(550 EUR)
Nhóm: Giường chuyên dụng
Các chất giàu oxy
Not available
18006.96 UAH(570 EUR)
Nhóm: Các chất giàu oxy
Xe nâng cho người khuyết tật
Đang có sẵn
44227.61 UAH(1400 EUR)
Nhóm: Xe nâng cho người khuyết tật
 Thuê, cho thuê xe lăn
1200 UAH
Nhóm:  Thuê, cho thuê xe lăn

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Rehab Ekspert, OOO. Tất cả thông tin về Rehab Ekspert, OOO tại Kiev (Ukraina).