forbot
  • Rehab Ekspert, OOO
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Hàng hóa chăm sóc sức khỏe
Đang có sẵn
398.74 UAH(12.50 EUR)
Nhóm: Hàng hóa chăm sóc sức khỏe
Xe lăn
Đang có sẵn
14354.67 UAH(450 EUR)
Nhóm: Xe lăn
Tất bó ống chân
Đang có sẵn
1132.42 UAH(35.50 EUR)
Nhóm: Tất bó ống chân
Hàng dệt kim nịt bó trị liệu
Đang có sẵn
1132.42 UAH(35.50 EUR)
Nhóm: Hàng dệt kim nịt bó trị liệu
Xe lăn
Đang có sẵn
12759.71 UAH(400 EUR)
Nhóm: Xe lăn
Thiết bị phục hồi sức khỏe
Đang có sẵn
21691.50 UAH(680 EUR)
Nhóm: Thiết bị phục hồi sức khỏe
Xe lăn
Đang có sẵn
13716.68 UAH(430 EUR)
Nhóm: Xe lăn
Xe lăn
Đang có sẵn
22329.48 UAH(700 EUR)
Nhóm: Xe lăn
Thiết bị phục hồi sức khỏe
Đang có sẵn
7974.82 UAH(250 EUR)
Nhóm: Thiết bị phục hồi sức khỏe
Hàng dệt kim nịt bó trị liệu
Đang có sẵn
1212.17 UAH(38 EUR)
Nhóm: Hàng dệt kim nịt bó trị liệu
Các chất giàu oxy
Not available
14354.67 UAH(450 EUR)
Nhóm: Các chất giàu oxy
 Thuê, cho thuê xe lăn
Nhóm:  Thuê, cho thuê xe lăn
Các nhóm hành hóa

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Rehab Ekspert, OOO. Tất cả thông tin về Rehab Ekspert, OOO tại Kiev (Ukraina).